Jogi nyilatkozat

 1. Jogi nyilatkozat
  1.1. A Szolgáltató weboldalán elérhető szolgáltatások használatával a Felhasználó elfogadja az itt
  felsorolt feltételeket.
  1.2. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon közölt
  minden információ pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Szolgáltató sem
  kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot a weboldalon keresztül
  nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül azon bármikor változtatásokat
  és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy
  egészben megszüntesse.
  1.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy
  hiányosságért. Az ajánlatok jogilag nem kötelező érvényűek, és semmilyen formában nem jelentenek
  kötelezettséget a Szolgáltató számára. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen
  döntés a Felhasználó saját felelőssége.
  1.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen
  információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó
  semmiféle veszteségért vagy kárért.
  1.5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt,
  hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódik,
  vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.
  1.6. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes
  lesz. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért,
  veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen
  állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen
  megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből,
  számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.
  1.7. A Szolgáltató – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a fennálló üzleti
  kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő
  kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Szolgáltató az interneten keresztül
  hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton
  bocsátották volna rendelkezésére.
  1.8. Szerzői jog
  1.8.1. A Szolgáltató weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom és azok
  elrendezése, különösen nevek, logók illetve grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs
  anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak.
  1.8.2. A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása különösen
  reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása, a személyes használaton túl
  kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
  1.8.3. A weboldal teljes tartalma a Szolgáltató tulajdona, illetve rendelkezése alatt áll. A weboldal
  tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Amennyiben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
  másként nem rendelkezik, a weboldal egyetlen része sem másolható vagy publikálható a Szolgáltató
  előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
  1.8.4. Személyes használat körében a weboldal tartalmának, vagy kivonatainak számítógépen
  tárolása, illetve kinyomtatása a felhasználó részére megengedett.
  1.8.5. A weboldalra feltöltött vagy Szolgáltatóhoz küldött üzenetek tartalmáért és a benne foglalt
  információk valóságtartalmáért és pontosságáért egyedül a küldő felel. A weboldal a látogatóknak
  nyújtott szolgáltatás. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának indoklás és értesítés
  nélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére.
  1.8.6. A Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő weboldal-használat
  szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására
  jutott jogsértéssel szemben fellép.
  1.9. Amennyiben a hatályos jogszabályok szerint a jogi nyilatkozat bármely feltétele érvénytelennek
  minősülne, az nem érinti a többi feltétel érvényességét.